Realizacje

Automatyczna obrotnica spawalnicza

Realizacje

Automatyczna obrotnica spawalnicza

Cel projektu

Stworzenie automatycznego urządzenia do wykonywania spawów obwodowych – początkowo wykonanego na potrzeby producenta zbiorników ciepłej wody do spawania dennic z płaszczem zbiornika. Zapewnienie elastycznego rozwiązania umożliwiającego dostosowanie maszyny do różnych produktów i procesów.

Wyzwania

 • Wykonanie spawów obwodowych w sposób automatyczny.
 • Skonfigurowanie urządzenia do pracy z różnymi parametrami produktów.
 • Możliwość dostosowania maszyny do różnych wymagań klienta.

Rozwiązanie

Aby zrealizować cele klienta, zaprojektowaliśmy automatyczną obrotnicę spawalniczą – największą zaletą urządzenia jest automatyczne przezbrajanie.

Nasze rozwiązanie opiera się na dwóch źródłach spawalniczych firmy Fronius. Do procesu spawalniczego zaimplementowaliśmy konfigurowalny „waving”, czyli spawanie ściegami kosowymi.

Proces z użyciem stworzonego przez nas urządzenia wygląda następująco:

 1. Zbiornik umieszczany jest w koszu załadowczym.
 2. Operator wybiera odpowiedni model z zaprogramowanych w maszynie parametrów i ustawień dla poszczególnych modeli.
 3. Następuje automatyczne dostosowanie pozycji podpór oraz palników spawalniczych.
 4. Urządzenie samodzielnie zatrzaskuje zbiornik w uchwytach.
 5. Operator jednym przyciskiem potwierdza poprawność montażu.
 6. Rozpoczyna się proces automatycznego spawania.

Aby zapewnić klientowi największą elastyczność, zadbaliśmy o możliwość dostosowania urządzenia do jego indywidualnych potrzeb. Przykładowo, klient może dostosować maszynę do automatycznego załadunku i rozładunku zbiorników, integrując ją z linią transportową. Istnieje również możliwość dodania funkcji automatycznego naprowadzania palnika na miejsce spawania oraz korekcji położenia w trakcie procesu.

Nasze rozwiązanie może być dostosowane pod względem wielkości i oprzyrządowania do różnych produktów wymagających spawania obwodowego. Oprogramowanie maszyny może zostać rozszerzone o funkcje integracji z zewnętrznymi systemami nadzoru produkcji lub ERP.

Korzyści dla klienta

 • Automatyczne wykonywanie spawów obwodowych eliminujące potrzebę ręcznej pracy operatora.
 • Elastyczność w dostosowywaniu maszyny do różnych produktów i procesów.
 • Możliwość zwiększenia efektywności produkcji poprzez integrację z linią transportową.
 • Precyzyjne spawanie z wykorzystaniem konfigurowalnego „waving”.
 • Potencjał do rozszerzenia oprogramowania w celu integracji z systemami nadzoru produkcji lub ERP.
Obrotnica spawalnicza. Realizacja JBS Solutions (fot. JBS Solutions)
Obrotnica spawalnicza. Realizacja JBS Solutions (fot. JBS Solutions)