Realizacje

Linia badania szczelności

Realizacje

Linia badania szczelności

Cel projektu

Opracowanie efektywnego i dokładnego sposobu testowania szczelności zbiorników ciepłej wody – elementu systemów grzewczych – po procesie spawania dla producenta urządzeń grzewczych. Skrócenie cyklu testu i zwiększenie wydajności produkcji.

Wyzwania

  • Klient dotychczas sprawdzał szczelność zbiorników wodą pod ciśnieniem, co było czasochłonne i energochłonne, jako że wymagało osuszania wnętrza zbiornika przed kolejnymi etapami produkcji.
  • Identyfikacja nawet najmniejszych nieszczelności w zbiornikach.
  • Oszczędność czasu i energii przy procesie osuszania zbiorników.

Rozwiązanie

Aby zrealizować cele klienta, stworzyliśmy nową linii badania szczelności, która wykorzystuje sprężone powietrze zamiast wody. To rozwiązanie pozwala na większą dokładność – powietrze ma mniejszą gęstość niż woda, przez co pozwala zidentyfikować mniejsze nieszczelności.

Stworzona przez nas linia składa się z kilkunastu dedykowanych transporterów łańcuchowych o różnych funkcjach. Zbiorniki napływają z dwóch niezależnych stanowisk spawalniczych. Są kolejkowane i transportowane w kierunku stanowisk operatorów. Podajniki o specjalnych funkcjach unoszenia i obracania ułatwiają ręczne uzbrajanie zbiorników w elementy zaślepiające.


Sercem systemu jest znajdujące się na trasie linii stanowisko badania szczelności. Następuje na nim napełnienie płaszcza zbiornika oraz wężownic sprężony powietrzem oraz zanurzenie zbiornika w wannie o pojemności 5500 litrów. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu doskonale widać ewentualne nieszczelności w postaci pęcherzyków powietrza. Dodatkowo system za pomocą czujników mierzy stabilność ciśnienia w płaszczu i wężownicach, pozwalając namierzyć nieszczelności wewnątrz zbiornika.


Po teście dobre zbiorniki są transportowane do stanowiska odbiorczego, dodatkowo będąc osuszane z zewnątrz bez konieczności zatrzymywania – z kolei zbiorniki wymagające poprawy trafiają na stanowisko poprawkowe.

Korzyści dla klienta

  • Dokładniejszy test szczelności dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza o mniejszej gęstości niż woda.
  • Skrócenie cyklu testu, a tym samym – większa wydajność produkcji.
  • Oszczędność czasu i energii dzięki uniknięciu procesu osuszania zbiorników przed kolejnymi etapami produkcji.
  • Możliwość poprawy zbiorników w razie wykrycia nieszczelności, co przyczynia się do podniesienia jakości produktu.