Usługi dodatkowe

Nasza oferta została rozszerzona o dodatkowe usługi naszych podwykonawców:

  • Piaskowanie elementów
  • zaginanie blach do grubości 1,2mm na długości 1,6m
  • cięcie na gilotynie do 2mm grubości na długości 1,2m
  • malowanie proszkowe
  • spawanie metoda TIG
  • Spawanie metoda MIG
  • cięcie na pile taśmowej pod dowolnym kątem

Dzięki temu dostarczamy klientowi gotowy produkt. Wycięte elementy są spawane, następnie piaskowane, malowane proszkowo, a klient dostaje zaprojektowany przez siebie lub wspólnie z naszym działem projektowym gotowy produkt. Oszczędzamy tym samym czas klienta, który musiałby poświecić na transport detali pomiędzy poszczególnymi zakładami.