Automatyka

Świadczymy usługi w zakresie:
  • automatyzacja procesów produkcyjnych
  • montaż i modernizacja linii technologicznych
  • instalacje elektryczne, sterownicze, pomiarowe
  • urządzenia wykonawcze elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne
  • audyty i konsultacje
Preferujemy realizację zleceń poprzedzonych wcześniejszymi konsultacjami, dzięki którym będziemy mogli wspólnie określić cel, wymagania i oczekiwany rezultat końcowy. Jest to dla nas podstawą do stworzenia wstępnego projektu i oszacowania kosztów przedsięwzięcia. Godziny pracy dostosowujemy do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Każdy projekt kończy się dostarczeniem pełnej dokumentacji i gwarancją na wykonane prace.