Pomiary elektryczne i oświetlenia

  • Pomiary instalacji elektrycznych oraz oświetlenia według obowiązujących norm
  • Doświadczenie w dużych obiektach produkcyjnych i biurowych
  • Pomiary w trudno dostępnych miejscach z użyciem technik linowych
  • Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe do 20kV, pomiarowe do 1kV
  • W przypadku negatywnego wyniku pomoc techniczna i ponowienie badania

Podkreślamy, że pomagamy każdemu klientowi w spełnieniu wymagań technicznych!

Jako nieliczni świadczymy usługi w trudno dostępnych miejsca np. na dużych wysokościach lub w szybach, gdzie dostęp za pomocą mechanicznego sprzętu lub rusztowań jest bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy.